ⓘ כעמישע ענערגיע איז ענערגיע וואס עקסיזטירט אין דער פארעם פון א כעמישער פארבינדונג, און ווערט פראדוצירט דורך א כעמישער רעאקציע. א ביישפיל איז א באטעריע אין וואס כ ..

                                     

ⓘ כעמישע ענערגיע

כעמישע ענערגיע איז ענערגיע וואס עקסיזטירט אין דער פארעם פון א כעמישער פארבינדונג, און ווערט פראדוצירט דורך א כעמישער רעאקציע. א ביישפיל איז א באטעריע אין וואס כעמישע ענערגיע ווערט פארוואנדלט אין עלעקטרישער ענערגיע.