ⓘ טעארעם. אין מאטעמאטיק, איז א טעארעם אן ארויסזאג וואס מקען דערווייזן אין א געוויסער אקסיאם סיסטעם. דערווייזן טעארעמען פארנעמט א חשובן פלאץ אין מאטעמאטיק. א טעארע ..

                                     

ⓘ טעארעם

אין מאטעמאטיק, איז א טעארעם אן ארויסזאג וואס מקען דערווייזן אין א געוויסער אקסיאם סיסטעם. דערווייזן טעארעמען פארנעמט א חשובן פלאץ אין מאטעמאטיק.

א טעארעם האט היפאטעזן, ד"ה די באדינגען וואס דארפן האלטן, און מסקנות וואס קומען ארויס פונעם טעארעם לויט די באדינגען.

איינער פון די מערסט־בארימטע טעארעמען אין געאמעטריע איז דער פיטאגאראס פרינציפ וואס זאגט: "ווען די לענג פון די דריי זייטן פון א דרייעק מיט א גראדווינקל זענען a, b, c {\displaystyle \ a,b,c}, און c {\displaystyle \ c} איז דער לענג פונעםהיפאטענוז, דעמאלסט a 2 + b 2 = c 2 {\displaystyle \ a^{2}+b^{2}=c^{2}} ". דער באדינג איז אז דער דרייעק האט א גראדווינקל, און די מסקנא איז די גלייכונג צווישן די לענגען פון די דריי זייטן.