ⓘ קדושת לוי. דער ספר קדושת לוי איז איינע פון די בארימטסטע חסידישע ספרים געשריבן דורכן באוואוסטן חסידישער רבין, רבי לוי יצחק בערדיטשובער. דער ספר פארמאגט א באזונדע ..

                                     

ⓘ קדושת לוי

דער ספר קדושת לוי איז איינע פון די בארימטסטע חסידישע ספרים געשריבן דורכן באוואוסטן חסידישער רבין, רבי לוי יצחק בערדיטשובער.

דער ספר פארמאגט א באזונדערע חשיבות, וויבאלד עס איז געדרוקט געווארן פון מאנוסקריפטן וועלכע ער האט אליין געשריבן - אנדערש ווי די מערהייט פון די ספרים פון חסידישע רביס וועלכע זענען געשריבן געווארן דורך תלמידים.

דער ספר אנטהאלט חסידישע תורות און בחינות אויף די סדר הפרשיות און ימים טובים, און ביים סוף איז פארהאן ליקוטים אויף פארשידענע מאמרי און אגדות חז"ל און בעיקר איז בארימט די קדושות ווי ער באשרייבט געוואלדיגע בחינות אויף די טעג פון חנוכה און פורים און "כללות הניסים".

ווי רבי אהרן פון זיטאמיר שרייבט אין די הסכמה אין יאהר תקע"ה פאר אן אייניקל וועלכע וויל איבערדרוקן דעם זיידנס ספרים, איז עס ארגינעל ערשינען אין צוויי באזונדערע חלקים. דער טייל פון די אגדות סבי דבי אתונא און נאך, און בעיקר די קדושות אויף חנוכה און פורים איז נאך געדרוקט געווארן בחיי המחבר, און די טייל על התורה און ליקוטים שוין נאך זיין פטירה.

אויך האט דער אפטער רב געגעבן א הסכמה פארן זעלבן אייניקל אום חודש כסליו פון יאהר תקע"ה.

אינעם ערשטן באנד האט ער אויך אריינגעדרוקט חידושים פון זיין טאטן רבי מאיר רב אין הוסאקאוו און זיינע קינדער רבי ישראל פון פיקוב און רבי מאיר.

                                     

1. דרוקן

דער ספר איז איבערגעדרוקט געווארן אומצאליגע מאל, און אין עטליכע דרוקן בעיקר אין ווארשא האט מען צוליב די גרויסע הוצאת הדפוס ארויסגעלאזט אסאך חלקים פונעם ספר, וועלכע מהאט שפעטער צוריקגעשטעלט אינעם מונקאטשער דרוק אונטערן נאמען "קדושת לוי השלם".

 • תשס"ז ב"ח קדושת לוי השלם איבערגעדרוקט דורך מיכאל דערבארעמדיגער מיט הוספות און תיקונים
 • ירושלים תשס"א קדושת לוי המפואר אין אותיות מרובעות דורך מכון משמחי לב מיט א מפתח הענינים. עס איז געדרוקט געווארן אין צוויי בענדער און אין איין
 • ווארשא תרס"ב
 • לעמבערג תרס"ד
 • ברוקלין תשנ"ב דפוס רעגיסטער
 • ברוקלין תשל"ה, קאפיע פון מונקאטשער דרוק דורך בית מסחר תרי"ג
 • ווארשא תרל"ו בדפוס ר יצחק גאלדמאן
 • ירושלים תשס"ח אין אותיות מרובעות דורך ספרי אור החיים
 • מונקאטש תרצ"ט ערשטע "קדושת לוי השלם" דורך צבי אלימלך קאליש; איבערגעדרוקט אין ניו יארק תשי"ח
 • בני ברק תשמ"ה הוצאת ספרים המסורה
 • ברוקלין תשנ"ו קדושת לוי השלם ח"א נאר די חלק עה"ת ומועדים דורך אן אייניקל פונעם מחבר רבי מיכאל דערבארעמדיגער
 • סלאוויטא תקנ"ח נאר די חלק אויף אגדות חז"ל און די קדושות
 • בני ברק תש"ן הוצאת ספרים מישור צוגעלייגט אין זעלבן באנד דער ספר שמועה טובה און נאך
 • בארדיטשוב תקע"א אויפן שער בלאט שטייט: "פדה לישראל עמך" ברשיון הצענזור דווילנא דורך זיין זוהן רבי דוב בער, נאר די צווייטע חלק על התורה ומועדים
 • ברוקלין תשנ"ח קדושת לוי השלם ח"ב