ⓘ אין שטורם איז א ראמאן אין צוויי טייל געשריבן דורכן בארימטן שרייבער שלום עליכם אין יאר 1907. דאס בוך אנטהאלט פיר-און-צוואנציג קאפיטלען, צוועלף צו יעדער טייל, אין ..

                                     

ⓘ אין שטורם

אין שטורם איז א ראמאן אין צוויי טייל געשריבן דורכן בארימטן שרייבער שלום עליכם אין יאר 1907.

דאס בוך אנטהאלט פיר-און-צוואנציג קאפיטלען, צוועלף צו יעדער טייל, אין צוויי הונדערט איין-און-צוואנציג זייטן.

                                     

1. ערציילונג

די ערציילונג באציט זיך אויף דער צייט פון דער רוסישער רעוואלוציע. די העלדין פונעם ראמאן איז טאַמאַראַ אן אייניציג טאכטער צו אן אנגעזעענער סוחר איציקל שאָסטעפּאַל.