ⓘ קליינע קישקע. די קליינע קישקע איז דער טייל פון די געדערעם וואס הייבט אן פון דעם מאגן און ציט זיך ביז צו דער גראבער קישקע, און איז דער הויפט טייל פון דער פארדייא ..

                                     

ⓘ קליינע קישקע

די קליינע קישקע איז דער טייל פון די געדערעם וואס הייבט אן פון דעם מאגן און ציט זיך ביז צו דער גראבער קישקע, און איז דער הויפט טייל פון דער פארדייאונג סיסטעם. אין א מענטש וואס איז עלטער פון פינף יאר איז די קליינע קישקע לאנג פינף אדער זעקס מעטער. כאטש זי איז לענגער ווי די גראבע קישקע, הייסט זי די קליינע קישקע ווייל זי איז שמעלער.

אין דער קליינער קישקע ווערט דער נערשטאף פונעם עסן איינגעזאפט אינעם קערפער. אויך העלפט די קליינע קישקע אויסרייניקן קארבאן דיאקסייד פונעם בלוט און טוישן מיט זויערשטאף. דאס עסן בלייבט אין דער קליינער קישקע אומגעפער דריי שעות.

                                     
  • דער צוועק פונעם מאגן איז צו שטופן דאס עסן אין דער קליינער קישקע אריין. ווען די קליינע קישקע איז פול און איז עוסק אין פארדייען דאס עסן דינט דער מאגן איינצולאגערן
  • ביז זיי ווערן אריינגענומען אין דער קליינע קישקע און אזוי ווייטער אין די בלוט אדערן. צעברעכן גרויסע שטיקלעך אויף קליינע שטיקלעך הייסט מעכאנישע פ ארדייאונג
  • אנצינדונג פון די קישקעס וואס ציט אריין סיי די מאגן גאסטרא - סיי די קליינע קישקע ענטערא - ער ווייזט זיך אויס מיט שילשול, ברעכן, בויכשמערצן און קארטשן
  • העכער די פופציגער זאל מאכן דער טעסט כדי צו פארמיידן קישקע קענסער. קישקע קענסער קומט געווענדליך פון קליינע געוויקסן וואס ווערט אנגערופן פוליפ ס וואס אויב מען