ⓘ טראקט. א טראַקט איז אן אספֿאלטירטער וועג אויף וואס מאטאר-פארמיטלען קענען פארן. א טראקט פארבינדט צוויי ערטער כדי מזאל קענען פארן פון איינעם צום אנדערן. א טראקט צ ..

                                     

ⓘ טראקט

א טראַקט איז אן אספֿאלטירטער וועג אויף וואס מאטאר-פארמיטלען קענען פארן. א טראקט פארבינדט צוויי ערטער כדי מזאל קענען פארן פון איינעם צום אנדערן. א טראקט צווישן צוויי שטעט הייסט א שאסיי אדער א שטראז.

די רוימער האבן געבויט לאנגע גראדע טראקטן איבער זייער אימפעריע.