ⓘ שווייסן איז א וועג צו פארבינדען צוויי חפצים, וויי מעטאל אדער פלאסטיק, מיט שמעלצען די צוויי חפצים צוזאמען. מען טוט עס אפט מיט לייגען א דריטער שטיקל אינמיטען, און ..

                                     

ⓘ שווייסן

שווייסן איז א וועג צו פארבינדען צוויי חפצים, וויי מעטאל אדער פלאסטיק, מיט שמעלצען די צוויי חפצים צוזאמען. מען טוט עס אפט מיט לייגען א דריטער שטיקל אינמיטען, און די דריי שטיקלעך קילען זיך צו ווערען א שטארקער פארבונד.

שווייסן איז אנדעריש פון לייטן, וואס שמעלצט א חפץ, וואס צושמאלצט זיך אין נידעריגערע טעמפעראטורען, צווישן צוויי שטיקלעך צו פארבונדען זיי, אן שמעלצן די צוויי אריגינעלע שטיקלעך גופא.

                                     
  • אפטייל פון טעכנאלאגיע וואס באהאנדלט רא בא טן הייסט רא בא טיק. רא בא טן ווערן געניצט אין פאבריקן פאר שניידן, שווייסן און נאך ארבערט. אסימא װיקיפ עדיע: באט
  • מאכט קאלך. קוילן זייערס ווערט געניצט אין דער אויטאמאביל אינדוסטריע פאר שווייסן כאטש די אינערטע גאזן ארגאן און העליום זענען בעסער פאר דעם צוועק, אבער
  • ניצט מען צו מאכן אצעטילען גאז וואס ווערט געניצט אין אצעטילען ברענערס פאר שווייסן און אין דער פאבריקאציע פון פלאסטיקן קאלציום - קלאריד CaCl2 ניצט מען אוועקצונעמען
  • איידעלע גא זן האבן וויכטיקע אנווענדונגען אין דער באלייכטונג אינדוסטריע, שווייסן און קאסמאס עקספלאראציע. העליום איז א פט געניצט ווי א פא רטרעטער פ א ר