ⓘ בויגן. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: א בויגן קען זיין: א בויגן סטרוקטור אין ארכיטעקטור א שטיקל פאפיר א רעגנבויגן א פיילן-בויגן מיט וואס מ ..

                                     

ⓘ בויגן

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

א בויגן קען זיין:

  • א בויגן סטרוקטור אין ארכיטעקטור
  • א שטיקל פאפיר
  • א רעגנבויגן
  • א פיילן-בויגן מיט וואס מען שיסט פיילן