ⓘ פאליטעיזם איז די גלויבונג אין א סך אפגעטער, אנדערש ווי מאנאטעיזם, די גלויבונג אין איין גאט. די רעליגיעס וואס גלייבן אין פאליטעיזם זענען פאליטעיסטישע רעליגיעס. א ..

                                     

ⓘ פאליטעיזם

פאליטעיזם איז די גלויבונג אין א סך אפגעטער, אנדערש ווי מאנאטעיזם, די גלויבונג אין איין גאט. די רעליגיעס וואס גלייבן אין פאליטעיזם זענען פאליטעיסטישע רעליגיעס. איינער וואס גלייבט אין דעם איז א פאליטעיסט. אמאליגע צייטן האבן פיל פעלקער פון דער וועלט געגלייבט אין פאליטעיזם, ווי למשל, אוראלט עגיפטן, אוראלט גריכנלאנד און אוראלט רוים. די רעליגיעס האבן א מיטאלאגיע וועגן זייערע אפגעטער.

ווען אברהם אבינו האט געמאלדן אז סאיז נישט דא מער ווי איין גאט, האט מען אים געוואלט הרגענען.

היינטיקע רעליגיעס וואס גלייבן אין פאליטעיזם זענען שינטאאיזם, טאאיזם און הינדואיזם.