ⓘ יידישער ביכער-צענטער. דער יידישער ביכער־צענטער געפינט זיך אין אמהערסט, מאסאטשוסעטס, פאראייניגטע שטאטן. ער איז א קולטור אינסטיטוס וואס זיין מטרה איז האלטן יידישע ..

                                     

ⓘ יידישער ביכער-צענטער

דער יידישער ביכער־צענטער געפינט זיך אין אמהערסט, מאסאטשוסעטס, פאראייניגטע שטאטן.

ער איז א קולטור אינסטיטוס וואס זיין מטרה איז האלטן יידישע ביכער און מולטימעדיע זאכן. דער צענטער, וואס איז א טייל פון די מוזייען פארבאנד "Museums10", איז א נאנפראפיט ארגאניזאציע וואס ארבעט אינעם קאמפוס פון העמפשיר קאלעדזש און זיינע אקציעס ווערן פינאנצירט דורך אבאנענטן און דורך געשאנקען.

זיי האבן אויך דיגיטאליזירט טויזנטער ביכער וועלכע מקען לייענען פאר אומזיסט אויף זייער וועבזייטל.

                                     
  • פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע. עס געפינט זיך אינעם קאנעטיקוט טייך טאל. דער יידישער ביכער - צענטער געפינט זיך אין אמהערסט. עמילי דיקינסאן 1830 1886 - אמעריקאנער דיכטערין
  • הויפטקווארטירט אין ניו יארק און האט אויך א וויכטיגן צענטער אין ארגענטינע. דער אינסטיטוט פארמאגט איבער 360, 000 ביכער און פובליקאציעס אין צוועלף שפראכן. דאס רעכנט
  • 10, 000 ביכער אויף יידיש, אפשר מער ווי העלפט פון אלע ביכער פארעפנטלעכט אויף יידיש, זענען אצינד אנליין מיט דער ארבעט פון די יידישער ביכער - צענטער וואלונטירן
  • עס ווערט צעשפרייט אויף כמעט דריי זייטן. די גיבור אין קייטן צו ליינען דורך די יידישער ביכער - צענטער וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: די מיזעראבלער
  • צייטונגען און ביכער וואס זענען פובליצירט געווארן אויף לאדינא. דאס אלעס האט זיך געענדיקט מיטן אנקום פונעם נאצי, 96 פראצענט פון דער יידישער קהילה, זענען
  • געווען פון די גרינדערס פון יידישער קולטור פארבאנד, וואס האט זיך פארנומען מיט דרוקן ביכער ער האט געגרינדעט א יידישן קולטור צענטער אין קאנאדע. אויך האט ער
  • די יידיש - װיקיפעדיע איז די וויקיפעדיע אויף דער יידישער שפראך. עס איז אן עלעקטראנישע ענציקלאפעדיע וואס א יעדער יידיש רעדער אויף דער וועלט, איז ערמעגליכט
  • ה צ ס 2006 אין נחלאות איז צוריקגעקומען קיין ירושלים, דער יידישער אינפארמאציע צענטער סטעינסאלז, ווא ס זענען קלאסן און ווא רשטא טן. א נהייבנדיק פון
  • א שייכות צו די יום - טובים און צו שבת. מאמענטעל א רבעט ער איבער א צא ל ביכער אויף הא לענדיש ווא ס פא רנעמען זיך מיט א זעלכע פא רשיעדנא רטיגע געביטן ווי
  • גענעראלן האבן זיך אונטערגעגעבן. די טראלפאגער זיג איז באצייכנט געווארן אין די ביכער אלס בריטאניע ס גרעסטע ים פלאט זיג. די גוטע יארן אין בריטאניע איז שטארק פארמינערט