ⓘ אפמאך פון ווערדון. דער אָפמאַך פון ווערדון האט צעטיילט די אימפעריע פון קארל דער גרויסער אויף דריי חלקים. דאס האט פאסירט ווען קארלס אייניקל לואיס דער פרומער איז ..

                                     

ⓘ אפמאך פון ווערדון

דער אָפמאַך פון ווערדון האט צעטיילט די אימפעריע פון קארל דער גרויסער אויף דריי חלקים. דאס האט פאסירט ווען קארלס אייניקל לואיס דער פרומער איז געשטארבן אין 840. זיינע דריי זין האבן געשלאגן קעגן זיך וועגן דער מלוכה.

די זין זענען געווען לאטער דער ערשטער אין איטאליע, לואיס דער דייטש אין בייערן און קארל דער פליכעוואטער. ביים אפמאך פון ווערדן האט מען צעטיילט די אימפעריע:

  • לואיס דער דייטש האט באקומען מזרח פראנקיע - די לענדער מזרח פונעם ריין, און צפון און מזרח פון איטאליע - וואס איז שפעטער אין דעם מיטל אלטער געווארן די הייליגע רוימישע אימפעריע, און היינט נעמט איין דייטשלאנד;
  • קארל דער פליכעוואטער האט באקומען מערב פראנקיע - היינט פראנקרייך.
  • לאטער האט באקומען דעם צענטראלן טייל - היינט די נידערלאנדן, לאטארינגיע, עלזאס, בורגונדי, פראווענץ און איטאליע;