ⓘ שיינקייט ..

שיינקייט

שיינקייט איז אן אייגנשאַפֿט פון אדער א בעל חי, אן אביעקט, א מענטש, א פלאץ אדער אפילו א געדאנק, פון וואס מענטשן האבן הנאה. שיינקייט ווערט שטודירט ווי א טייל פון עסטעטיק, קולטור, סאציאלע פסיכאלאגיע און סאציאלאגיע. שיינקייט איז באמת געוואנדען לויט די מיינונג און טעם פון דעם זעער און באטראכטער, אבער עס איז פארהאן אנגענומענע כללים וואס דער מענטש האט הנאה פון קוקן אויף א זאך, למשל סימעטריע און פראפארציע. די טראכט און געפיל פונעם מענטש ווערט בארואיגט, פרייליך און פיל מיט תענוג ווען ער זעהט שיינקייט. דאס קען מיינען מענטשען זאכן און באגריפען. געווענליך זיינען פרויען שענער פון מענער כדי צו בויען מיט ...

שיינהייט קעניגען

שיינהייט קעניגען איז אזא געווינער אין א פארמעסט וואס מען גייט דורך א וואלן פראדעצור ווער עס איז די שענסטע מיידל אדער פרוי אין לאנד. דערנאך מאכט מען עקסטער א קאנטעסט פון אלע שענסטע פרויען פון איטליכער לאנד און עס ווערט שיינהייט קענגיגען פון די וועלט. אין אמעריקע ווערט דאס פינאנצירט און אנגפירט דורך דעם ביליאנער דאנאלד טראמפ און ארץ ישראל ווערט דאס אנגעפירט דורך לאשה א פרויען מאגאזין