ⓘ אסותא איז אן אראמיש ווארט וואס מיינט היילונג, וואס יודיש רעדנער זאגן ווען א מענטש גיבט א סניז אדער מאכט א האַ-טשוּ. אנדערע זאגן אויך צום געזונט. דאס איז באזירט ..

                                     

ⓘ אסותא

אסותא איז אן אראמיש ווארט וואס מיינט היילונג, וואס יודיש רעדנער זאגן ווען א מענטש גיבט א סניז אדער מאכט א האַ-טשוּ.

אנדערע זאגן אויך צום געזונט.

דאס איז באזירט אויף דעם מדרש אז אמאל פלעגט מען נישט זיין קראנק בעפארן שטארבן, נאר געבן א סניז און שטארב אוועק.

דער וואס סניזט זאגט לישועתך קיויתי השם אויך באזירט אויף דעם מדרש אז יעקב אבינו איז געווען דער ערשטער וואס איז קראנק געווען.

אויף העברעאיש איז איינגעפירט צו זאגן לבריאות צום געזונט, אויף ענגליש בלעס יו געבענטשט זאלסטו זייןאדער געזונטהייט און אויף ספאניש סאַלוט.

                                     
  • שטייען אינוועניג צו רייניגען די לופט פון די נאז אינאיינעם מיטן מויל ווערט ארויסגעשאסן אסאך מאל א סניז האטשו און מען מוז באלד זאגן אסותא נאז לעכער
  • אונגארישע אפשטאמיגע צו זאגן אסותא וועלכע איז דער אפטייטש פון געזונט אין אראמיש און ווערט געברענגט אין דער גמרא אלס אסותא אדער צום געזונט ווען א מענטש