ⓘ נפלאות מהריט איז א ספר וועלכע אנטהאלט ערציילונגען און סיפורים פון רבי יואל טייטלבוים וואס איז דערציילט געווארן דורך די חסידים וואס האבן עס אליין בייגעוואוינט גע ..

                                     

ⓘ נפלאות מהריט

נפלאות מהרי"ט איז א ספר וועלכע אנטהאלט ערציילונגען און סיפורים פון רבי יואל טייטלבוים וואס איז דערציילט געווארן דורך די חסידים וואס האבן עס אליין בייגעוואוינט געשריבן אין די יודישע שפראך און ארויסגעגעבן דורך תלמידים אין קרית יואל.

עס איז ערשיינען צום פערטן יאהרצייט אום כ"ו אב תשמ"ב. עס איז געדרוקט ביי דפוס האחים גרויס און אנטהאלט הונדערט צוויי-און-ניינציג זייטן.

                                     

1. הסכמות

  • רבי געציל בערקאוויטש
  • ישכר בער ראטענבערג וואוידעסלאווער רב
  • רבי משה טייטלבוים שרייבט ער האט מסכים געווען בעל פה
  • רבי ישראל חיים מנשה פרידמאן
  • רבי יחזקאל ראטה דאן סאטמאר דיין אין בארא פארק