ⓘ רעגירונג ..

רעגירונג

רעגירונג איז די אינסטיטוציע וואס באשטימט אלע דורכפירונגען אין א מדינה. די רעגירונג איז אחראי אויף די באַוואָפנטע מאַכטן ווי דער מיליטער, פאליציי א.א.וו., און אין געוויסע דעמאקראטישע מדינות, באשטימט זי אויך די געזעצן פון דער מדינה אין א פארלאמענט-רעגירונג, שטייט די רעגירונג אונטער דעם פארלאמענט, אזוי אז אויב רוב פון די מיטגלידערס אינעם פארלאמענט שטעלן זיך קעגן דער רעגירונג, פאלט באלד די רעגירונג אונטער און דער פרעזידענט קלייבט אויס איינע פון די מיטגלידערס אין דעם פארלאמענט אויפשצוטעלן א נייע רעגירונג. די רעגירונג קאנטראלירט פארשידענע טעטיקייטן, למשל האנדל, בילדונג און מעדיצין.

פאליסי

א פאליסי איז אויסגערעכענטער פלאן פון אקציע צו פירן באשלוסען און צו דערגרייכן ראציאנאלע מסקנות. דער טערמין טוט אנצייכענען די רעגירונג ווערטשאפט, פריוואטער סעקטאר ארגענעזאציעס און גרופעס, און אויך צו אידיווידואלען. אן עקזעקטיוו ארדער, קארפערעט פאליסיס, אין פארלעמענטארישע פארשריפטן פון סדר זענען אלע ביישפילן פון פאליסי. פאליסי קען אויך אנצייכענען די פראצעס פון מאכן וויכטיגע ארגענעזאציאנאלע באשלוסן, אריינגערעכנט די אידענטיפיקאציע פון פארשידענארטיקע אלטערנעטיווען ווי פראגראמען אדער ספענדינג פריאריטעטן, און אויסוועלן צווישן זיי באזירט אויף די השפעות און קאנסעקווענסן דאס וועט האבן. פאליסיס קענען ...

פארלאמענטארע דעמאקראטיע

א פארלאמענטארע דעמאקראטיע איז א רעגירונג סיסטעם וואו דער פארלאמענט איז די לעגיסלאטור, און טוט באשטימען דעם עקסעקוטיוו. א פארלאמענטארע דעמאקראטיע קען זיין א רעפובליק אדער א מאנארכיע. אן אנדער סארט דעמאקראטיע האט א געוויילטן פרעזידענט. אין א פארלאמענטארער דעמאקראטיע, דער עקסעקוטיוו, די רעגירונג, וואקסט פונעם פארלאמענט, און דארף האבן די שטיצונג און צוטרוי פון א מערהייט פון מיטגלידער פונעם פארלאמענט. דער דאזיקער קערפער האט דעם כוח אראפצוווארפן די רעגירונג מיט א החלטה פון אומצוטרוי פון רוב מיטגלידער.

                                     

ⓘ רעגירונג

  • רעגירונג איז די אינסטיטוציע וואס באשטימט אלע דורכפירונגען אין א מדינה. די רעגירונג איז אחראי אויף די בא ווא פנטע מא כטן ווי דער מיליטער, פאליציי א.א.וו
  • די ווישי רעגירונג איז געווען די רעגירונג פון פראנקרייך פון יולי 1940 מיטן דייטשן אריינמארש, ביי דער צווייטער וועלט מלחמה, ביז אויגוסט 1944, מיטן באפרייאונג
  • א מינאריטעט רעגירונג פאסירט אין דער פארלאמענטארער רעגירונג סיסטעם ווען מער ווי צוויי פארטייען צעטיילן זיך מיט די זיצן און די פארטיי מיט די מערסטע זיצן
  • באשטימט די געזעצן פון דער רעגירונג ער ווערט אויסגעקליבן דורכן פארלאמענט ביי א פארלעמענט - רעגירונג און דורך די בירגער ביי די וואלן ביי א רעפובליק - רעגירונג
  • אנפירער פון א רעפובליק, קארפאראציע און א רעגירונג איז דער פ רעזידענט אויך דער פרעמיער מיניסטער אבער אין א פארלאמענט - רעגירונג איז דער פרעזידענט באזונדער.
  • צענטער פון דער רעגירונג בדרך כלל איז זי די שטאט וואו ס געפינט זיך רוב אינסטיטוציעס פון דער רעגירונג למשל די ביוראס פון דער רעגירונג די וואוינונג פון
  • וואס דעפינירט א רעגירונג וואס פארפיגט אויף א לאנד, ווי די דאס לאנד קאנאדע. א לאנד קען אויך זיין וואס האט אמאל געהאט אן אייגענע רעגירונג אבער איז אצינד
  • געדאנק איז צו ערלויבן יעדן בירגער א טייל נעמען אין דער פירונג פון זיין רעגירונג און אז אלע געזעצן זענען פאר שיצן די אינידווידאולע פרייהייטן, וואס מען קען
  • רעפובליק איז א רעגירונג מעטאד וואס באשטימט דעם רעגירונגס פירערשאפ ט צו די בירגער, די בירגער באשטימען ווער זאל זיין דער פירער פון זייער שטא ט רעפובליק
  • אויסצומיידן קאנפליקטן מיט די רעגירונג די גרעסטע ראידא בראדקעסטינג ווערט אפערירט דורך די רעגירונג אין די הויפט שטאט בייזשינג. די רעגירונג האט נאך צענדליגער ראידא
                                     

פרעפעקטורן פון יאפאן

די פרעפֿעקטורן פון יאפאן זענען די 47 פראווינצן פונעם לאנד. א פרעפעקטור איז א קערפערשאפט פון א העכערן ראנג ווי שטעט, שטעטלעך און דערפער. א פרעפעקטור ווערט געפירט דורך א גובערנאטאר וואס ווערט געוויילט. דער גרעסטער פרעפעקטור איז האקיידא. א פרעפעקטור איז צעטיילט אויף שטעט 市 שי און דיסטריקטן 郡 גון. יעדער דיסטריקט איז צעטיילט ווייטער אויף שטעטלעך און דערפער.