ⓘ די טרוימערס איז א 2003 ראמאנטיש-דראמע פילם, פראדוציהרט אין פראנקרייך, פאראייניגטע קעניגרייך און איטאליע וועלכע שפיהלט זיך אפ אין פאריז אין דער צייט פון די 1968 ..

                                     

ⓘ די טרוימערס

די טרוימערס איז א 2003 ראמאנטיש-דראמע פילם, פראדוציהרט אין פראנקרייך, פאראייניגטע קעניגרייך און איטאליע וועלכע שפיהלט זיך אפ אין פאריז אין דער צייט פון די 1968 סטודענטן ראַיאָטן און רעוואלוציע.

דער פילם וועהרט געשפיהלט אויף עהנגליש געמישט מיט פראנצויזיש.

                                     

1. געשיכטע

מעטיו איז א סטודענט פון אמעריקע וואס וואוינט אין פאריז. ער באקענט זיך מיט א ברודער און שוועסטער וואס זענען אין ליבע און ווערט א טייל פון זייער ליעבע ביז ער איבערצייגט זיי אויפצואוואקסן.