ⓘ פראנצויזישע פארבינדונג. די פראנצויזישע פארבינדונג איז א איינפאכע קאקטעיל צוזאמגעשטעלט פון בלויז קאניאק און אמערעטאו. מען קען עס סערווירן מיט אייז אדער אהן אייז; ..

                                     

ⓘ פראנצויזישע פארבינדונג

די פראנצויזישע פארבינדונג איז א איינפאכע קאקטעיל צוזאמגעשטעלט פון בלויז קאניאק און אמערעטאו.

מען קען עס סערווירן מיט אייז אדער אהן אייז; לויט דער אפיציעלער אינטערנאציאנאלע באר אסאסיאציע קומט עס מיט - אן די ראקס ווי עס ווערט גערופן.

אן אנדערע סארט קאנעקשן איז א פלאמעדיגע קאקטעיל קאווע.