ⓘ דער ציוניסטישער קאנגרעס. דער ציוניסטישע קאנגרעס איז געווען א יאריגע קאנפערענץ פון א פּאָר הונדערט ציוניסטישע אידן אין דער גולה, וואס האבן זיך צונויפגעקומען אומג ..

                                     

ⓘ דער ציוניסטישער קאנגרעס

דער ציוניסטישע קאנגרעס איז געווען א יאריגע קאנפערענץ פון א פּאָר הונדערט ציוניסטישע אידן אין דער גולה, וואס האבן זיך צונויפגעקומען אומגעפער יעדעס יאר, צו קאָנפערענצן וועגן דעם ציוניסטישן געדאנק פון בריינגען אלע אידן אין ארץ ישראל, און אויפשטעלן א אידישע רעגירונג אין ארץ ישראל.

דער ערשטער קאנגרעס האט בנימין זאב הערצל ארגאניזירט אין באזעל שווייץ אין יאר התרנ"ז 1897. דאן האט מען געשריבן די באזעל פלאן.