ⓘ נאכט ביים מוזיי איז א 2006 אמעריקאנישער פאנטאזיע קאמישער פילם באזירט אויף א קינדער בוך מיטן זעלבן נאמען. דאס איז די ערשטע פון א סעריע פון נאך צוויי פילמען: נאכט ..

                                     

ⓘ נאכט ביים מוזיי

נאכט ביים מוזיי איז א 2006 אמעריקאנישער פאנטאזיע קאמישער פילם באזירט אויף א קינדער בוך מיטן זעלבן נאמען.

דאס איז די ערשטע פון א סעריע פון נאך צוויי פילמען: נאכט ביי די מוזיי: מלחמה פון די סמיטסאוניען און די 2014 פילם נאכט ביים מוזיי: סוד פון די טאמב.

                                     

1. געשיכטע

א קמיע אין דעם אמעריקאנער מוזיי פון נאטירלעכער היסטאריע איז גורם אז אלעס אינעווייניג ווערט לעבעדיג ביינאכט.

די פילם באגלייגט ווי דער נאכט וועכטער געבט זיך אן עצה מיט דער אינטרעסאנטער ערשיינונג.