ⓘ אמסטערדאם, מפומאלאנגא. אמסטערדאם איז א פאלווארק טאון אין סאוט אפריקע, נאענט צו די שווייצער גרעניץ געגרינדעט אין יוני 1881. אום 2011 איז די באפעלקערונג געווען בי ..

                                     

ⓘ אמסטערדאם, מפומאלאנגא

אמסטערדאם איז א פאלווארק טאון אין סאוט אפריקע, נאענט צו די שווייצער גרעניץ געגרינדעט אין יוני 1881.

אום 2011 איז די באפעלקערונג געווען ביי 6769, די מערהייט רעדן די זאלא שפראך אלס מוטער שפראך.