ⓘ אנזוס. דער מיליטערישיר אפמאך פון אויסטראליע, ניו זילאנד און די פאראייניגטע שטאטן איז א מיליטערישער אפמאך צווישן אויסטראליע און צווישן אויסטראליע און די פאראייני ..

                                     

ⓘ אנזוס

דער מיליטערישיר אפמאך פון אויסטראליע, ניו זילאנד און די פאראייניגטע שטאטן איז א מיליטערישער אפמאך צווישן אויסטראליע און צווישן אויסטראליע און די פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע באזונדער, פארן צוועק פון ארבעטן צוזאמען פאר זיכערהייט אינעם פאציפישן אקעאן.