ⓘ 100000. אין פארשידענע שפראכן פון דרום אזיע ווי הינדי און גודזשאראטי רופט מען 100000 א לאַק. אבער רוב שפראכן האבן נישט קיין באזונדער נאמען פאר דעם נומער. אין ענג ..

                                     

ⓘ 100000

אין פארשידענע שפראכן פון דרום אזיע ווי הינדי און גודזשאראטי רופט מען 100000 א לאַק. אבער רוב שפראכן האבן נישט קיין באזונדער נאמען פאר דעם נומער.

אין ענגלאנד און אמעריקע שרייבט מען 100.000 און אין אייראפע שרייבט מען 100.000