ⓘ גרונטאייגנס ..

                                     

דוד ביסטריצער

ר דוד ביסטריצער - א זון פון ר משה ביסטריצער - איז א מולטי מיליאנער פון בארא פארק, בעה"ב פון Berkshire LLC בשותפות מיט סעם לעווינסאן, ווי אויך איז ער א שותף 50% מיט ר מענדל שווימער פון קרית יואל כמעט אין אלע זיינע ריעל עסטעיט אינוועסטמענטס, באקאנט איז דער לעצטיגער איינס און א דריטל ביליאן דאלאר דיעל פון סטארעט סיטי מיט 5881 אפארטמענטס אין ברוקלין, אין וועלכע Berkshire LLC איז בשותפות מיט ר מענדל שווימער פון מאנרא. ער דאווענט אין סיגוט שול אין בארא פארק.