ⓘ די בעסט פון אהרן לעבעדעוו איז א מוזיק אלבאם וועלכע אנטהאלט צוועלף מערסט באוואוסטע ליעדער פון די פארשטעלונגען פונעם באריהמטן יודישן טעאטער אקטיאר אהרן לעבעדעוו, ..

                                     

ⓘ די בעסט פון אהרן לעבעדעוו

די בעסט פון אהרן לעבעדעוו איז א מוזיק אלבאם וועלכע אנטהאלט צוועלף מערסט באוואוסטע ליעדער פון די פארשטעלונגען פונעם באריהמטן יודישן טעאטער אקטיאר אהרן לעבעדעוו, ארויסגעגעהבן דורך גרעיטער רעקארדינג קאמפאני אין 1973. דער קאוד פאר די קאסעטע איז GRC 182.

                                     

1. אינהאלט

עהרשטע זייט:

 • מזל טוב
 • אדעסע מאמע
 • יאך טשירי בים
 • איי די דיי דא
 • פאר נעילה, נאך נעילה
 • ראמעניע

צווייטע זייט:

 • איים קרעיזי פאָר שי
 • גיב מיר בעסעראביע
 • צעהן קאפיקעס
 • דאס אויבערשטע פון שטייסל
 • אז מען פארזיכט
 • סקריפ, קלעזמערל סקריפע