ⓘ הערמאן יאבלאקאף אין קאנצערט ביים יודישן טעאטער. הערמאן יאַבלאָקאָוו אין קאנצערט ביים יודישן טעאטער איז א מוזיק אלבאם וואו הערמאן יאבלאקאוו זינגט פופצן פין זיינע ..

                                     

ⓘ הערמאן יאבלאקאף אין קאנצערט ביים יודישן טעאטער

הערמאן יאַבלאָקאָוו אין קאנצערט ביים יודישן טעאטער איז א מוזיק אלבאם וואו הערמאן יאבלאקאוו זינגט פופצן פין זיינע מערסט באוואוסטע יודישע לידער פין זיין רעפערטואר.

דער אלבאם איז ארויסגעגעבן געווארן דורך גרעיטער רעקארדינג קאמפאני אויף א פלאטע אין 1971 אונטערן קאד GRC 228. שפעטער האבן זיי עס ארויפגעלייגט אויף קאסעטע.

                                     

1. אינהאלט

מהערט אויך די פארווארט וואס ער זאגט בעפאָרן זינגען די ניגונים.

 • פאפיראסן
 • מיין ווייסע בלום
 • א ליעדער קראנץ: מיין טייערע
 • א קינדער שפּיל
 • דער דיש-וואשער
 • בעסעראביע
 • געט מיר אפ מיין הארץ
 • גלעקעלעך
 • דער רבי אלימלך, קאמפאזירט דורך משה נאדיר
 • א מעשהלע
 • שיינסט ווי די זון
 • א בריוו
 • שענקט א ניקל
 • אוי ליבע מיינע
 • גאלדעלע דעם בעקערס