ⓘ די ערשטע באגעגעניש איז א יודיש בוך געשריבן דורך בעלא שאגאל, מיט 27 צייכענונגען און א קורצער פאהרווארט פון איהר מאן דער באריהמטער מאָהלער מארק שאגאל. עס איז ערשי ..

                                     

ⓘ די ערשטע באגעגעניש

די ערשטע באגעגעניש איז א יודיש בוך געשריבן דורך בעלא שאגאל, מיט 27 צייכענונגען און א קורצער פאהרווארט פון איהר מאן דער באריהמטער מאָהלער מארק שאגאל.

עס איז ערשינען אין 1947 אין ניו יארק דורכן פארלאג פון אידישן פראטערנאלן ארדן. דאס בוך אנטהאלט איין-און-צוואנציג ערציילונגען אין א ס"ה פון 230 זייטן.

דאס בוך וועהרט דורך טייל אריינגערעכנט אין דער ליסטע פון יודיש פאר אנהייבער, צוליב זיין רעלאטיוו לייכטער שפראך.

טיילן פונעם בוך זענען איבערגעזעצט געווארן אויף העברעיאיש דורך יהודה יערי און געדרוקט געווארן אין 1970 צוזאמען מיט איהר עהרשטן בוך ברענענדיקע ליכט דורך הוצאת דביר.

                                     
  • אנטלאפן אין די פאראייניגטע שטאטן. דעם 2טן סעפטעמבער 1944 איז בעלא נפטר געווארן פון א ווירוס אינפעקציע. ברענענדיקע ליכט, 1945 די ערשטע באגעגעניש 1947
  • געשריבן דורך איציק פעפער און ערשינען דורך איקאר אין ניו יארק 1944 לכבוד דער באגעגעניש פון דער עזעקוטיווע פונעם איקאר מיט דער סאוועטישער דעלעגאציע, וועלכער איז
  • דעם היסטארישן באגעגעניש מיטן סקווערער רבין ביים אויסלויף פון זיין אמט, ווי ער האט געלאזט באפרייען עטליכע חסידישע יודן פון טורמע, צוליב די הערצה און איבערגענומענקייט
  • און די צה ל באמבס פ אר אין די עזה פאס, ווא ס געפירט די דעטס פון זיבן פ אלעסטינער. דער באשלוס אויף די אפ עראציע געפאלן צו ניינטער באגעגעניש פון די פארום
  • האט געגלייבט אין זיין נאנטע ישועה. נאך דעם באגעגעניש מיט קאראבטשעווסקי, האט זיך געטוישט די פירונג פון די סאלדאטן וועלכע האבן עם באוואכט. זיי זענען פלוצלינג
  • די וועלט פרעסע האט זיין באגעגעניש שלעכט אויסגעטייטשט, און די לאנדאן טייםס האט דאס געדרוקט. די אלע זאכן זענען געטאן געווארן אין א פרואוו אפצושטעלן די אנפאלן