ⓘ פירקאנטיקע אותיות און מופתים. פיקאנטיקע אותיות און מופתים איז א בוך פון לידער און פאעמעס אנגעשריבן דורך אברהם סוצקעווער פון 1964 ביז 1967 און ערשינען אום 1968 ד ..

                                     

ⓘ פירקאנטיקע אותיות און מופתים

פיקאנטיקע אותיות און מופתים איז א בוך פון לידער און פאעמעס אנגעשריבן דורך אברהם סוצקעווער פון 1964 ביז 1967 און ערשינען אום 1968 דורך פארלאג די גאלדענע קייט פון תל אביב. עס איז געדרוקט געווארן דורך מונופרס אין רמת גן.

                                     

1. אינהאלט

דער בוך אנטהאלט בס"ה 139 זייטן.

  • פירקאנטיקע אותיות און מופתים, 21
  • אלט-יפו אין רעגן, 10
  • ביים פייער שפיגל, 16
  • די וועלט צוקאפנס, 21
  • זכר לגעטא, 13
  • סיגנאלן, 11