ⓘ מארק ווארשאווסקי - יידישע פאָלקסלידער מיט 31 ניגונים איז דער צווייטער באנד פון דער ציקל מוסטער-ווערק פון דער יידישער ליטעראטור ערשינען אום התשיח אין בוענאס אייר ..

                                     

ⓘ מארק ווארשאווסקי - יידישע פאָלקסלידער

מארק ווארשאווסקי - יידישע פאָלקסלידער מיט 31 ניגונים איז דער צווייטער באנד פון דער ציקל מוסטער-ווערק פון דער יידישער ליטעראטור ערשינען אום התשי"ח אין בוענאס איירעס, ארגענטינע אין טויזנט עקזעמפלארן.

אינעם בוך ברעהנגען זיי אויסער די פאקטישע ארגינעלע ליריקס פון מארק ווארשאווסקי, אויך די נאטן פאר 31 ניגונים און פילע באשרייבונגען פון באריהמטע שרייבער איבער עהם און ביאגראפישע שטריכן פון זיין לעהבן, זיין ביבליאגראפיע דורך יעפים ישורון, איבער זיינע לידער און איבער זייער גרויסע השפעה אויפן יודישן קולטור. אסאך באציהט מען זיך צו זיין מעהרסט באריהמט ליד אויפן פריפעטשיק - וועלכער האט ארגינעל געהייסן דער אלף בית.

בס"ה אנטהאלט דער בוך 213 זייטן. דער אריינפיר און רעדאקציע צום דאזיגן בוך איז דורך שמואל ראזשאנסקי. דער בוך איז ווידער איבערגעדרוקט געווארן אום התשכ"ה.

                                     

1. ליעדער אינהאלט

  • לאזן אונדזערע קינדער וויסן!, 13
  • דו האסט גענוג געליטן, 5
  • וואס מער סבלוטיקט מיין הארץ, 6
  • וויפל אין די אותיות ליגן טרערן, צעהן ליעדער
  • די ראד, די ראד מאכט גרעסער, 12