ⓘ הגנה. ההגנה ארגאניזאציע. דאס איז געווען דער נאמען פון די מיליטערישע יידישע ארגאניזאציע אין ארץ ישראל ביי די צייטן פון דעם בריטישן מאנדאט. ההגנה איז געגרינדעט גע ..

                                     

ⓘ הגנה

ההגנה ארגאניזאציע. דאס איז געווען דער נאמען פון די מיליטערישע יידישע ארגאניזאציע אין ארץ ישראל ביי די צייטן פון דעם בריטישן מאנדאט. "ההגנה" איז געגרינדעט געווארן אין יאָר התר"פ נאך תל חי פאגראמען, נאך וואס מען האט באשטימט צו פאראייניקן אלע קליינע ארגאניזאציעס צו איין גרויסע ארגאניזאציע "ההגנה" זאלן היטן אויף גאנץ ארץ ישראל.

אינמיטן מלחמת השחרור איז געגרינדעט געווארן צה"ל פון דער הגנה.

                                     

רחל טבת-ויזל

רחל טבת-ויזל איז דער דירעקטאָר גענעראל פון דער נאציאנאלער וועג זיכערקייט אויטאָריטעט און א צבא הגנה לישראל אָפיציר אין דער רעזערוו מיט דער ראנג פון בריגאדיער גענעראל, אין איר לעצטע פאזיציע און האט געדינט אלס שעף פון דער שעף ראטגעבער אויף דזשענדער ענינים.