ⓘ דער קונצנמאכער פון לובלין. דער קונצנמכער פון לובלין איז א ראמאן אין יודיש געשריבן דורך יצחק באשעוויס זינגער. דאס בוך באשטייט פן אכט קאפיטלען און אן עפּילאג אין ..

                                     

ⓘ דער קונצנמאכער פון לובלין

דער קונצנמכער פון לובלין איז א ראמאן אין יודיש געשריבן דורך יצחק באשעוויס זינגער.

דאס בוך באשטייט פן אכט קאפיטלען און אן עפּילאג אין א ס"ה פון 261 זייטן. עס איז איבערגעזעצט געווארן אויף פילע שפראכן, און אין 1979 איז ארויסגעקומען אן עהנגלישער פילם מיטן זעלבן נאמען.

                                     

1. געשיכטע

יאַשאַ איז א באווייבטער מאן אהן קיין קינדער וועלכער וואוינט אין לובלין און פאהרט כסדר קיין ווארשע צו מאכן פארשיעדענע קונצן, ווי גיין אויף א שטריק עפענען שלעסער אהן א שליסל, אין טעאטער. ער איז נישט פרום און פיהרט פילע ליעבעס אבער דערנאך וואס ער פּרואווט צו באגיין א גניבה צוליב זיין ליעבשאפט צו עמילאן, און זיין באהעלפערקע מיט וועהמען ער איז אויך געשלאהפן האט זיך געהאנגען, איז ער געווארן א פָּרוש. ער האט זיך ארומגעמויערט מיט ציגלנע ווענט איבערלאזנדיג בלויז א קליין פענסטערל וואו מזאל קענען אריינגעהבן דאס עסן. מיט דער צייט איז ער געווארן באקאנט אלס גוטער יוד צו וועם יודן זענען געקומען נאך ברכות און ישועות.

                                     

2. דרוקסאגראפיע

עס איז צועהרשט ערשינען אין יאהר התשל"ב אין תל אביב דורך פארלאג המנורה און איבערגעדרוקט געווארן דורך די י.ל. פרץ פארלאג אין התשל"ט.

העברעיאיש

עס איז איבערגעזעצט געווארן אויף העברעיאיש צוויי מאל: אין 1983 דורך ברוך קרוא אונטערן נאמען עושה הנפלאות מלובלין פאר ספרית פועלים און שפעהטער איז עס פריש איבערגעזעצט געווארן דורך בלהה רובינשטיין און ערשינען דורכן זעלבן פאַרלאַג אין 2008 אונטערן נאמען הקוסם מלובלין.

                                     
  • זשירו, ניו יארק, 1978 די קלײנע שוסטערלעך דער בעל תשובה דער קונצנמאכער פון לובלין דער קנעכט דער שטן אין גאריי דער שפיגל און אנדערע דערציילונגען, יידישע ליטערא טור