ⓘ וואסער דזשעט פאנטאן. דער וואסער דזשעט פֿאנטאן איז א גרויסער פאנטאן אין גענף, שווייץ. דער פאנטאן איז איינער פון די מערסטע בארימטע טוריסטן אטראקציעס אין דער שטאט, ..

                                     

ⓘ וואסער דזשעט פאנטאן

דער וואסער דזשעט פֿאנטאן איז א גרויסער פאנטאן אין גענף, שווייץ. דער פאנטאן איז איינער פון די מערסטע בארימטע טוריסטן אטראקציעס אין דער שטאט, און איינער פון די גרעסטע פאנטאנען אין דער וועלט.

דער פאנטאן געפינט זיך וואו די גענפער אזערע גייט אריין אינעם ראן.