ⓘ שטייער. דער ארטיקל דיסקוטירט געלט וואס מען צאלט צו דער מדינה. טאמער זוכט איר די שטאט אין עסטרייך, זעט שטייער, עסטרייך. שטייער איז געלט וואס די מדינה אדער אן אונ ..

                                     

ⓘ שטייער

דער ארטיקל דיסקוטירט געלט וואס מען צאלט צו דער מדינה. טאמער זוכט איר די שטאט אין עסטרייך, זעט שטייער, עסטרייך.

שטייער איז געלט וואס די מדינה אדער אן אונטער אפטיילונג פון דער מדינה נעמט פון די בירגער.

צאלן די בירגער פון יעדע לאנד פאר דער רעגירונג כדי אויסהאלטן די אינפראסטרוקטור ווי וועגן און באלייכטן די פובליק פלעצער, און אין געוויסע לענדער טראנספארט ווי בוסן און באנען.

אין אמעריקע איז דער איי אר עס אינטערנעל רעוועניו סערוויס דער אגענטור געשטעלט איינצומאנען און פארסירן דאס איינצאל.

                                     

1. אין די פאראייניגטע שטאטן פון אמעריקע

די באהערדע האבן א ספעציעלן איינהייט וואס רופט זיך איי.אר.עס. וואס פאסן אויף אז די בירגער און קאמאפניס זאלן טאקע הערליך צאלן זייער חלק. אך און וויי פאר איינעם וואס פאלט אריין אונטער זייער אינוואסטיגאציע אויף א פארדאכט אז מען האט אויסבאהאלטן שטייער אויף פארדינסטען, סאיז זייער שטרענג.

                                     

2. פטור פון שטייער - נאן פראפיט

מוסדות התורה און סתם וואולטעטיגע ארגענאזאציעס זענען פטור פון צאלן שטייער.

וויליאמסבורג איז געבענטשט מיט רעליגיע און עס האט איבער 1000 אזאלכע גרופעס וואס צאלן נישט קיין שטייער.

                                     
 • שטייער דייטשיש: Steyr איז א שטאט אינעם פעדעראלן לאנד אויבער עסטרייך אין עסטרייך. זי געפינט זיך אין א פלאץ וואו די טייכן שטייער און ענס דייטשיש:
 • איינקונפט שטייער איז א שטייער וואס ארבעטער צאלן פון זייערע פארדינסטן יעדע מאל זיי באקומען באצאלט. איינקונפט שטייערן איז די הויפט שטייער פון אלע רעגירונגן
 • טאן. די קיימאן אינזלען האבן נישט קיין דירעקטע שטייערן, נישט קיין איינקומפט שטייער אדער פארמעגן שטייער און זיי זענען דערפאר א פאפולערער שטייער האוון.
 • אלע מאראלישע שווערע טאבוס ווי געיס און אבורטאציע. א.א.וו. זיי העכערן די שטייער צו פינאנצירן די סאציאלע פראגראמען וואס העלפט די געזעלשאפט. אלע פאליטישע
 • ווי. די. פארמאט א קורצע צייט נאכן שפיל. דער שפיל געדויערט 4 שטונדען. דער שטייער באאמעטער וועלכער איז באשווינדעלט געווארן דורך אן אונטערוועלט פארשוין מיטן
 • בויען א שול. אין תקל ט האבן וואלף און גימפל לעווקאוויטש באצאלט פארקויף - שטייער אלס קצבים צוזאמען מיט שמואל זעלמאנאוויטש. בערך תר ך האט די דזשיקאווער קהילה
 • יאר פון זיין קעניג האט ער געוואלט מורד זיין קעגן אשור און אויפגעהערט צאלן שטייער פאר אשור. סנחריב מלך אשור האט באלד געקומען איינעמען מלכות יהודה. אבער דאן
 • מענטש און ווי װײניקער זיך מישן צו העלפן סאציאלאגיש אויפ ן חשבון פון פאדערן שטייער פון דער אלגעמיינער בירגער. אבער די סאציאל דעמאקראטישע געדאנק האלטן אז סאציאלאגישע
 • פינאנציעלע באדינונגען. פערזענלעכע שטייערן זענען 22.75 און קארפאראטער שטייער איז 18 פון די נידריגסטע אין דער וועלט. איסלאנד איז א מיטגליד אין דער אייראפעאישער
 • דער מדינה סאציאלאגיש מיט דעם וואס די רעגירונג צווינגט יעדן בירגער צו צאלן שטייער פון וואס ער פארדינט, און מיט די געלט טוט די רעגירונג העלפן די שוואכערע בירגער
 • שמעק שטויב קייען טאבאק אין אלע געבילדעטע לענדער איז דא א ספעציעלע טאבאקא שטייער און דאס ברענגט צו אומ - לעגאלע האנדעלס. נוי יארק האט היינט די טייערסטע שטייערן