ⓘ היים און היימלאזיקייט איז א בוך פון יודישע ליעדער געשריבן דורך רחל ה. קארן און ארויסגעגעהבן דורכן צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע אום 1948 אין בו ..

                                     

ⓘ היים און היימלאזיקייט

היים און היימלאזיקייט איז א בוך פון יודישע ליעדער געשריבן דורך רחל ה. קארן און ארויסגעגעהבן דורכן צענטראל-פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע אום 1948 אין בוענאס איירעס.

עס איז דער 39סיגסטער באנד אין די ביכער-סעריע דאס פוילישע יידנטום. רעדאקטאר: מארק טורקאוו, פארלאגס-לייטער: אברהם מיטלבערג.

די הכנסה איז געווידמעט לטובת די שארית הפליטה.

                                     

1. אינהאלט

  • היים, 1939 - 1928, 37 לידער איבער דאס לעהבן אין דער אלטער היים פארן חורבן אייראפע
  • צוקאפנס פון וועגן, 1941 - 1939, אכט ליעדער
  • א פאהרווארט פונעם פארפאסער וואו זי געבט אנדעק צו די משפחה-מיטגלידער איהרע וואס זענען אומגעקומען ביים קריעג
  • היימלאזיקייט, 1941 - 1947, 58 ליעדער צו און איבער די אומגעקומענע אד"ג

פארצייכעניש פון פרעמדע ווערטער, ליסטע פון די ביכער דערשינען אין די סעריע דאס פוילישע יידנטום און פרעסע-שטימען וועגן דער ביכער סעריע. בס"ה אנטהאלט דער בוך 256 זייטן.

                                     
  • מאכט זייער ארבעט פיל שווערער און נעמט אויף מער צייט. היימלאזיקייט און אנעמפלאוימענט האט זיך אסאך געהויבן זינט נאך קאמוניזם און האט שוין עטליכע מאל געהאלטן