ⓘ אויף וואקאציע איז א יודיש ביכל מיט הומאריסטישע דערציילונגען, מאנאלאגען, רעציטאציעס און אפאריזמען געשריבן דורך סעם ליפצין און ערשינען אום 1957 אין ניו יארק דורך ..

                                     

ⓘ אויף וואקאציע

אויף וואקאציע איז א יודיש ביכל מיט הומאריסטישע דערציילונגען, מאנאלאגען, רעציטאציעס און אפאריזמען געשריבן דורך סעם ליפצין און ערשינען אום 1957 אין ניו יארק דורך פארלאג אמכאָ.

                                     

1. אינהאלט

דער עהרשטער העלפט באשטייט פון מאנאלאגען און הומארעסקעס איבער די איינפירונג פון וואקאציע און קאנטרי פון יודן אין די פאראייניגטע שטאטן בעיקר אין ניו יארק, דערנאך האט ער דריי רעציטאציעס און א גראמירטער שפאס, און סאיבריגע איז רעדט ארום בכלליות איבער דאס לעהבנס-שטייגער פון יודן אין אמעריקע, ווי "רעטאיערן" פּענסיע און נאך.

ביים ענדע פון אסאך קאפיטלען, וואו עס בלייבט פלאץ אויף בלאט, ברעהנגט ער פארשידענע אפאריזמען און גלייך ווערטלעך. בסך הכל האט ער 34 קאפיטלען אין 125 זייטן.

                                     
 • אן אעראפלאן, שיף, אויטא אדער אפילו שפאצירן. דאס הייסט פארן אויף די וועלט זעהן און מיטלעבן נייע זאכן ווען מען פארט אויף וואקאציע רופט מען דאס אן רייזען.
 • געביידע ארויס פון דער שטאט וואו מען פארוויילט א וואקאציע ווען איינער פארט אויף א וואקאציע איז ער אויף דאטשע די פירונגען פון דאטשע, איז פארהאנען אין
 • נאכן פראצעס, אום דעצעמבער 2006, איז ראכמאן מיט זיין פאמיליע געפארן אויף וואקאציע קיין ענגלאנד, מיט א ספעציעלער רייזע וויזע. נאך דריי חדשים זיך פארזוימען
 • ווערט פארוואלטעט צוזאמען מיטן שטעטל קלאסטערס. דאוואס - אפיציעלע וועבזייטל  אויף דייטש וואקאציע אין דאוואס - אפיציעלע טוריסטן אינפארמאציע פונעם שטעטל
 • גייען אהין זיך אויסלייגן אויף אפרו און וואקאציע דער גערוישש פון כוואליעס, און שפריץ פון פריש וואסער וואס וואשט זיך ארויף אויף די ליגנדע לייבער, וואס באקן
 • קאנטרי איז דער אפרו וואקאציע פלאץ אין די קעטסקילס ווי מען ציעט זיך אריבער במשך דעם זומער 2 מאנטען. ווערד אלע געלטער. צייט פאר חשבון הנפש ווי שטארק מ געבט
 • רעכטן אין 1516. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: א ניקשט ליטע יזכור - בוך אין 2001 נארטלען אין ליטע - נארטל וואקאציע אין ליטע אויף ענגליש יידישגען
 • קורץ - טערמינענדיגער באזיס ווען מען איז אוועק פון די אייגענע היים צו אויף טוריזם, אדער א ביזנעס רײזע אדער א וואקאציע די מינימאלע סערוויסעס וואס דער האטעל שטעלט צו איז
 • געשמאקע ביטשעס און פעסטיוואל א פלאץ ווי טויזנטער קומען אהין יעדן טאג פאר וואקאציע אין אירע גאר טייערע לוקסוסדיגע האטעלן וואס זענען אויסגעשורהט צענדליגע מיילן
 • צוויי קינדער א זון, דזשיימס, און א טאכטער, עליזאבעט. זיי הא בן א וואקאציע היים אויף דעם בארטן פון צפון נא רפא לק, לעבן ווייבורן. זען  רעדן  ענדערן
 • ענינים, צ.ב.ש האט דאס צוגעברענגט צו די באדארפעניש צו פארן אויף דאטשע און פארברענגען אויף וואקאציע און איבערהויפט האט דאס פארענדערט די האנדל אין ווירטשאפט