ⓘ מאנגא, קאמיקס. א מאַנגאַ איז א יאפאנישע קאמיקס בוך. מאַנגאַ איז אילוסטרירט פון א מאַנגאַקאַ. געוויינטלעך ווערט מאַנגאַ געלייענט פון רעכטס צו לינקס. ..

                                     

ⓘ מאנגא (קאמיקס)

א מאַנגאַ איז א יאפאנישע קאמיקס בוך.

מאַנגאַ איז אילוסטרירט פון א מאַנגאַקאַ. געוויינטלעך ווערט מאַנגאַ געלייענט פון רעכטס צו לינקס.

                                     

1. זשאנערס פון מאַנגאַ

 • יאָדזשי - מאַנגאַ פאר קינדער צווישן איין און פיר יאר.
 • קאָדאָמאָ אדער דזשידא מאַנגאַ - מאַנגאַ וואס אינטערעסירט א סאך יונגע קינדער.
 • דאָראַעמאָן
 • קורעיאָן שינטשאַן
 • שאָנען - אין דער דאזיקער סארט מאַנגאַ איז דער הויפט כאראקטער געוויינטלעך א מאַן. די געשיכטע איז מערסטנס וועגן אַוואַנטורעס אדער קריגן.
 • פיירי טייל
 • דזשינטאַמאַ
 • דראַגאָן באָל
 • טויט העפט
 • נאַרוטאָ
 • אינויאשא
 • בליטש
 • דער פרינץ פון טעניס
 • וואַן פּיס
 • שאָדזשאָ - מאַנגאַ מיט מענטשלעכע געפילן און באציונגען. געוויינטלעך פאר מיידלעך צווישן דרייצן און זיבעצן יאר.
 • סיילאָר מון