ⓘ סטאטועס ..

שניימענטש

א שניימענטש אדער שניימאַן איז א סקולפטור אזא פון א פערזאן וואס ווערט געמאכט פון שניי. רוב שניימענטשן זענען געמאכט פון דריי באלן פון שניי אין פארשידענע גרייסן. זיי אנלייגן די באלן ווי א טורעם צו מאכן א שניימענטש, און אוועקשטעלן עטלעכע זאכן אין עס צו מאכן עס קוקן ווי א פערזאן.