ⓘ אנימאציע ..

                                     

בריקפילם

א בריקפילם איז א סטאפ-מוישן פילם וואס נוצט לעגא, מעגא בלאקס, אדער אנדערע לעגא-ענלעך פראדוקטן. בריקפילמען זענען אפט באנוצען דורכן לעגא גרופע צו רעקלאמע סעטן און טעמעס. דער ערשטער באקאנטן בריקפילם איז געווען געהייסן "דער פארכישופטער פארטאל". עס איז געווארן געמאכט פון 1980 צו 1989 אין פערט, מערב אויסטראליע דורך לינדסעי פליעי. א בריקפילם קען מען געמאכן לויט אוועקשטעלן א לעגא מיניפיגור אויף אן אייבערפלאך. דער שאפער פייערט א בילד, און באוועגט דער מיניפיגור, און איבערצוחזרט דאס פאזע פילע צייטן.