ⓘ אלכסנדר ביידער ‏ איז אַ פראַנצייזישער לינגוויסט, ספּעציאַליסט אין דער יידישער אָנאָמאַסטיק און מאַטעמאַטיקער, מחבר פון אַ ריי ווערטערביכער איבער אשכנזישע נעמען. ..

                                     

ⓘ אלכסנדר ביידער

אלכסנדר ביידער ‏ איז אַ פראַנצייזישער לינגוויסט, ספּעציאַליסט אין דער יידישער אָנאָמאַסטיק און מאַטעמאַטיקער, מחבר פון אַ ריי ווערטערביכער איבער אשכנזישע נעמען.

                                     

1. ביאָגראַפיע

ביידער איז געבאָרן געוואָרן אין מאָסקווע אין אַ יידישער משפּחה פון אוקראַאינע. אין יאָר 1986 האָט ער אָפּגעפאַרטיקט זיין שטודיע אין דעם מאָסקווער אינסטיטוט פאַר פיזיק און טעכנאָלאָגיע. דאָרטן האָט ער שפּעטער געמאַכט זיין דיסערטאַציע אין אָנגעווענדטער מאַטעמאַטיק, פאַר וועלכער ער האָט באַקומען דעם גראַד פון קאַנדידאַט פון טעכנישע וויסנשאַפטן אין 1989.

זייענדיק נאָך אין רוסלאַנד האָט ער זיך פאַראינטערעסירט אין דער יידישער אָנאָמאַסטיק, און דאָס איז געוואָרן זיין עיקרדיקע וויסנשאַפטלעכע פאַך נאָך זיין אַריבערפאָרן אין 1990 קיין פראַנקרייך.

זינט 1993 האָט ביידער פאַרעפנטלעכט עטלעכע ווערטערביכער פון אשכנזישע פאַמיליען־ און פּרט־נעמען. באַזירט אויף דעם מאַטעריאַל האָט ער אין 1999 פאַרטיידיקט זיין דיסערטאַציע "פּרט־נעמען פון אשכנזישע יידן: געשיכטע און מיגראַציעס 19-11טן י״ה "Les prénoms des juifs ashkénazes: histoire et migrations 11ème-19ème siècles") אין דער פּאַריזער "פּראַקטישער שולע פון הויכע פאָרשונגען" École pratique des hautes études.

ביידערס פאָרשונג אין דעם געביט פון יידישע נעמען איז געוואָרן די הויפּט־סיבה פאַר זיין אינטערעס אויך אין לינגוויסטיק. נאָך אַ ריי אַרטיקלען וועגן היסטאָרישער פאָנעטיק פון דער יידישער שפּראַך האָט ביידער אין 2015 צוזאַמענגעפאַסט זיין גרויס אַרבעט אין דעם בוך "יסודות פון די יידישע דיאַלעקטן" "Origins of Yiddish Dialects".

צוזאַמען מיט סטיווען מאָרזע האָט ביידער אַנטוויקלט דעם אַלגאָריטם פון אַזוי גערופענעם ביידער־מאָרזעס פאָנעטישער אַנטשפּרעכונג, וואָס דערמעגלעכט אַן אויטאָמאַטיזירטע פאַרגלייכונג פון נעמען אַנאַלאָגיש צו Soundex.

ביידער וואוינט צוזאַמען מיט זיין ווייב און צוויי טעכטער אין אַ פּאַריזער הינטערשטאָט. זיין הויפּט־פּרנסה האָט צו טאָן מיט ניט־וויסנשאַפטלעכער טעטיקייט און אונטערשרייבן שרייבט ער אונטער זיינע חיבורים אַלס אַ ניט־אַפיליאירטער פאָרשער.

                                     

2. ביכער

  • Origins of Yiddish Dialects 2015
  • A Dictionary of Jewish Surnames from the Kingdom of Poland 1996
  • A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire 1993, Revised 2008
  • Handbook of Ashkenazic Given Names and Their Variants 2009
  • A Dictionary of Ashenazic Given Names 2001
  • Jewish Surnames in Prague 15th–18th Centuries 1994
  • A Dictionary of Jewish Surnames from Galicia 2004