ⓘ אברהם פארבשטיין. הרב אברהם יהודה פֿארבשטיין איז געווען איינער פון די חברונער ראשי ישיבות, אויך א רעדאקטאר פון דער תלמוד-ענציקלאפעדיע און מיטגליד פון דער מועצת ג ..

                                     

ⓘ אברהם פארבשטיין

הרב אברהם יהודה פֿארבשטיין איז געווען איינער פון די חברונער ראשי ישיבות, אויך א רעדאקטאר פון דער תלמוד-ענציקלאפעדיע און מיטגליד פון דער מועצת גדולי התורה פון דגל התורה.

                                     

1. ביאגראפיע

ער איז געבוירן געווארן אין פוילן צו יעקב פארבשטיין, שפעטער דער ערשטער ראט-פארזיצער פון בני ברק. אין תר"פ 1920, ווען ער איז געווען אלט דריי יאר, איז ער ארויף אין ארץ ישראל מיט זיין משפחה. צו ערשט האבן זיי זיך באזעצט אין תל אביב, און אין תר"צ 1930 האבן זיי זיך געצויגן קיין בבני ברק. יענע יאר, ווען ער איז געווארן בר מצווה, האט ער אנגעהויבן לערנען אין דער חברונער ישיבה אין ירושלים.

ווען ער איז צוריקגעקומען אין ארץ ישראל האט ער חתונה געהאט מיט חנה, טאכטער פון הרב יחזקאל סארנא, דער חברונער ראש ישיבה. ער האט געדינט ווי א ראש ישיבה אין חברון מער ווי דרייציק יאר.

                                     

2. משפחה

  • הרב משה מרדכי פארבשטיין, ראש ישיבת חברון
  • הרב יוסף פארבשטיין, געווען א מגיד שיעור אין ישיבת אור אלחנן, נפטר תשס"ו 2006
  • הרב אלחנן פארבשטיין, משגיח אין אופקים ישיבה
  • הרב יחזקאל פארבשטיין, א מגיד שיעור אין דער ישיבה פון הרב משה שטערנבוך אין ירושלים.
  • הרב דניאל פארבשטיין, ר"מ אין ישיבת נחלת הלויים אין חיפה און איידעם פון הרב אליהו קושעלעווסקי
  • עדנה, ווייב פון רבי רפאל שמואלעוויטש, פון די מירער ראשי ישיבה זון פון הרב חיים שמואלעוויטש