ⓘ דער שווערד אין דער שטיין, פילם. דער שווערד אין דער שטיין איז אן אמעריקאנישער אנימירטער פאנטאזיע קאמעדיע פילם פון 1963 וואס איז באזירט אויף דער ראמאן מיטן זעלבער ..

                                     

ⓘ דער שווערד אין דער שטיין (פילם)

דער שווערד אין דער שטיין איז אן אמעריקאנישער אנימירטער פאנטאזיע קאמעדיע פילם פון 1963 וואס איז באזירט אויף דער ראמאן מיטן זעלבער נאמען פון ט. ה. ווייט. ער איז פראדוצירט געווארן דורך די וואלט דיזני פירמע און באפרייט געווארן דעם 25סטן דעצעמבער 1963. ער איז געווען דער לעצטער פילם באפרייט איידער דעם טויט פון וואלט דיזני דריי יאר שפעטער. דעם ראמאן איז ערשטנס פובליצירט געווארן אלס איין בוך אין 1938. אין 1958 איז ער פובליצירט געווארן אלס איין פון די פיר ביכער אין "דער פריערדיקער און צוקונפטיקער קעניג",

                                     

1. שטימע אקטיארן

 • דזשיני טיילער אלס די קליינע וועווערקע
 • אלאן נאפיער אלס סער פעלינאר
 • דזשוניוס מעטיוז אלס ארכימעדעס
 • טערל רייוונסקראפט אלס שווארצער בארט
 • קארל סווענסאן אלס מערלין
 • מארטא ווענטווארט אלס מאדאם מים
 • נארמאן אלדען אלס סער קיי
 • ריקי סארענסאן, ריטשארד רייטערמאן און ראבערט רייטערמאן אלס ארטור/ווארט
 • דזשיימס מאקדאנאלד אלס דער וואלף
 • סעבאסטיאן קאבאט אלס סער עקטאר
                                     
 • דער שווארצער טא פ ענגליש: The Black Cauldron איז א 1985 אמעריקאנישער אנימירטער פאנטאזיע פילם ער איז געווארן פראדוצירט דורך וואלט דיזני אנימאציע סטודיאס
 • דער פ וקס און דער יעגער - הונט ענגליש: The Fox and the Hound איז אן אמעריקאנישער אנימירטער דראמא פילם פון 1981. ער איז פראדוצירט געווארן דורך וואלט דיזני
 • וואלט דיזני אנימאציע סטודיאס און באפרייט געווארן דורך וואלט דיזני פילמען. דער פילם איז אינספירירט געווען פון האנס קריסטיאן אנדערסענ ס מעשה די שניי - מלכה
 • פ א רשטויסענע גן - עדנס ליכט העלפ יי ער איינער ווי דו דער הויף פ ון נסים דער הויקער פ ון נא טרעדא ם ביי דער אינטערנעץ פילם דאטעבאזע אויף ענגליש
 • פאסירט אין א קעניגרייך פ ון לייבן אין אפריקע, און איז אינספירירט געווארן פ ון וויליאם שייקספיר ס האמלעט דער פילם איז פראדוצירט געווארן אין אן עפאכע
 • פילם אין פולער לענג, און איז אינספיריט געווארן פון די געשיכטעס וועגן דעם ווילדער קינד מאגלי אינעם בוך מיטן זעלבן נאמען פון רודיארד קיפלינג. דער פילם איז
 • אויף דער דייטשער מעשה פון די גרים ברידער. ער איז דער ערשטער פולער לענג טראדיציאנעלע אנימאציע פילם און דער ערשטער פולער לענג דיזני אנימירטער פילם די מעשה
 • פילמען. ער איז דער 30סטן פולער לענג דיזני אנימירטער פילם און דער דריטער פילם פון דער דיזני רענעסאנס עפאכע. דער פילם איז באזירט אויף דער מעשה די שיינהייט
 • פילמען. ער איז דער 51סטער פולער לענג דיזני אנימירטער פילם ער איז באזירט אויף די מעשיות פון א. א. מילן. אין דער פילם גייען וויני דער פ ו, טיגער, קיניגל
 • דיזני פילמען. ער איז דער 33סטן דיזני אנימירטער פילם אין פולער לענג. דער פילם איז פראדוצירט געווארן אין די עפאכע וואס איז באקאנט אלס דער דיזני רענעסאנס
 • לינדא ן טרא ווערס. דער פילם איז פילמירט געווארן ביי די וואלט דיזני סטודיאס אין בערבא נק, קאליפארניע. דזשולי ענדרוז האט געוואונען דער א קא דעמיע פ ריז פ א רן