ⓘ קאנטשיק. א קאַנטשיק איז א געצייג וואס איז געמאכט צו שמייסן דערמיט בעלי חיים אדער מענטשן; אמאל פלעגן די לערער ניצן א קאַנטשיק אויף קינדער אין א חדר. שמייסן מיט א ..

                                     

ⓘ קאנטשיק

א קאַנטשיק איז א געצייג וואס איז געמאכט צו שמייסן דערמיט בעלי חיים אדער מענטשן; אמאל פלעגן די לערער ניצן א קאַנטשיק אויף קינדער אין א חדר. שמייסן מיט א קאַנטשיק איז א טיפ קערפערליכע שטראף.

דער קאַנטשיק ווערט צוזאמען געשטעלט דורך פארשידענע באשטאנדטיילן וועלכע ציפן שטארק, ראבער אדער פאפען דעקל אדער דיקע פלאסטיג צומאל שטעלט מען דאס צוזאם פון עטליכע אויף אמאל און מען בינד דאס צי מיט שווארצע טעיף וואס דאס אליינס ציפט אויך שטארק.

                                     
  • דער קאנטשיק איז א צייטונג, וואס איז ערשינען וועכנטליך, אין קאשוי, טשעכאסלאוואקיי, צווישן די יארן 1931 - 1933. דער קאנטשיק איז געווען א וואכנבלאט פאר הומאר
  • הא ט מענדל רעדא גירט די יידישע צייטונג דער פאקל און דערנא כדעם דער קאנטשיק און אין 1933 - דאס יידישע ווארט אויף אונגאריש: zsidó szó
  • א נגעהויבן שרײ בן אין יידשע צייטונגען אלס זשורנאליסט, אין דער פאקל דער קאנטשיק און דאס יידישע ווארט אין קאשוי, טשעכאסלאוואקיי. אין די אנהייב 1930ער
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט
  • פ א רגא נגענע צײ טונגען דער יודישע וועקער דער פריינד דער פאקל דער קאנטשיק דאס יודישע ווארט יידישע שטימע הײ נט אונזער טריבונע דאס יודישע טאגבלאט טאג שריפט