ⓘ מארקסיזם איז די סאציאליסטישע טעאריע וואס איז פארטראכט געווארן דורכן פילאסאף קארל מארקס אין יאר התרח. פארצייטנס, האט זיך דער מענטשלעכער לעבנסשטייגער געפירט מיט א ..

                                     

ⓘ מארקסיזם

מארקסיזם איז די סאציאליסטישע טעאריע וואס איז פארטראכט געווארן דורכן פילאסאף קארל מארקס אין יאר התר"ח.

פארצייטנס, האט זיך דער מענטשלעכער לעבנסשטייגער געפירט מיט א גרויסער אונטערשייד צווישן שטעלעס פון דער מענטשהייט. עס איז געווען בלויז עטלעכע פראצענט רייכע מענטשן, רוב אנדערע זיינען געווען פויערן. די רייכע מענטשן וואס האבן פארמאגט די גרויסע פאבריקן, האבן אויסגעניצט די פויערן מיט שווערע ארבעט און באצאלט ווייניק פארדינסט. די ארבעטער האבן געפירט דעמאנסטראציעס אנטקעגן די רייכע לייט, און וועגן דעם האט מען איינגעפירט א נייעם סאציעלאגישע ערקלערונג פון מארקסיזם, אז מען מוז העכערן די שטעלע פון די פויערן, און לאזן זיי קאנטראלירן אויף געוויסע טיילן אין זייער ארבעט.

זעט אויך: קאמוניזם