ⓘ סאציאלאגיע איז די חכמה פון שטודירן די געזעלשאפטלעכע פירונגען. די הויפט פיגורן אין דער שטודיע פון סאציאלאגיע זענען געווען קארל מארקס, מאקס וועבער און עמיל דורקהי ..

                                     

ⓘ סאציאלאגיע

סאציאלאגיע איז די חכמה פון שטודירן די געזעלשאפטלעכע פירונגען.

די הויפט פיגורן אין דער שטודיע פון סאציאלאגיע זענען געווען קארל מארקס, מאקס וועבער און עמיל דורקהיים.