ⓘ אנשי כנסת הגדולה ..

רבי דוסא בן הרכינס

רבי דוסא בן הרכינס איז געווען אין די צייטן פון שמעון הצדיק, דער רמב"ם שרייבט אז רבי דוסא בן הרכינס האט מאריך ימים געווען און ער האט געלעבט איבער פיר הונדערט יאר, פון די צייטן פון שמעון הצדיק, ביז נאך דעם חורבן בית שני אין די צייטן פון רבי עקיבא.