ⓘ רבי שמעון, באדייטן. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבן שמעון בן גמליאל רבי שמעון בן יהודה רבי שמעון בן אלעזר רבן שמעון בן גמליאל הזקן רבי ..

                                     

ⓘ רבי שמעון (באדייטן)

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

  • רבן שמעון בן גמליאל
  • רבי שמעון בן יהודה
  • רבי שמעון בן אלעזר
  • רבן שמעון בן גמליאל הזקן
  • רבי שמעון שזורי
  • רבי שמעון בר יוחאי
  • רבי שמעון בן מנסיא