ⓘ וויסן-שטיין. דער וויסן-שטיין איז א סובסטאנץ וואס אלכעמיסטן האבן געגלויבן אז ער האט געקענט טוישן באזע מעטאלן צו גאלד אַ ריינס. זיי אויך האבן געגלויבן אז ער האט ג ..

                                     

ⓘ וויסן-שטיין

דער וויסן-שטיין איז א סובסטאנץ וואס אלכעמיסטן האבן געגלויבן אז ער האט געקענט טוישן באזע מעטאלן צו גאלד אַ ריינס. זיי אויך האבן געגלויבן אז ער האט געקענט ווערן נוצן צו מאכן איינער ווידער יונג און צו באקומען אומשטערבלעכקייט.

                                     

1. אין פאפולערע קולטור

דאס ערשטע "הארי פאטער" בוך הייסט "הארי פאטער און דער וויסן-שטיין" איבערגעזעצט אלס "הערי פאטער און דער פילאסאפישער שטיין".

עס איז דא א מאנגא און אנימע סעריע מיטן נאמען "פולמעטאל אלכעמיסט".