ⓘ פעסטיוואלן ..

וועלט פּרעמיער

דאס מיינט אז עס ווערט געוויזן דאס ערשטע מאל אין די עפענטליך, פאר א ריזן פארזאמלונג. געווענליך ביי א פעסטיוואל. ווי א שטייגער, איינע פון די גאר גרויסע אלוועלטליכע פעסטיוואלן, איז דער טאָראָנטאָ אינטערנאַציאָנאַלע פֿילם-פֿעסטיוואַל, ווי עס ווערן אויפגעשפילט צום ערשטן מאל, די גאר טייערע קוואַליטעט פילמען.

נייע רעזשיסארן/נייע פילמען פעסטיוואל

דער נייע רעזשיסארן/נייע פֿילמען פֿעסטיוואַל איז אַ יערליכער פילם פֿעסטיוואַל, וואס קומט פאר אין ניו יארק סיטי אינעם לינקאלן צענטער, און ווערט אָרגאַניזירט דורכן מוזיי פון מאדערנער קונסט און פֿילם געזעלשאַפט פונעם לינקאָלן צענטער. דער פעסטיוואל קומט פאר געווענליך אינמיטן מערץ, און איז זייער א באַוואוסטער פֿעסטיוואַל, זייענדיג דער פראמינענסטער פעסטיוואל אינעם קונסט ראנג. דער פֿעסטיוואַל טוט געווענליך אויסקלויבן פֿילמען פֿון ערשט-מאליגע רעזשיסארן, אזעלכע וואס די פעסטיוואל פראפעסארן שמעקן, אז זיי וועלן ווערן שפעטער באוואוסט מיט א הויכער קאריערע. דער פֿעסטיוואַל און די פֿילמען ווערן געדעקט דורך ...

סאַוט-ביי-סאַוטוועסט

סאַוט-ביי-סאַוטוועסט פעסטיוואל ‏ווערט גערופן אין קורצן: SXSW, עס איז מער באקאנט אלץ א העכסט געלונגענער מוזיק פעסטיוואל, אבער איז אויך בארימט אלץ די ערשטע פלעצער אוואו די נייעסטע פילמען פון די העכסטע ראטע, ווערן אויפגעשפילט און באהאנדעלט. דער פעסטיוואל קומט פאר אין מאנאט מערץ, און די שענסטע מוזיק אלבאמען און אלע סארט נייע פילמען ווערן אויפגעשפילט, פאר א רייכן אוידיענץ, און עס שאצט זיך פון די רייכסטע פעסטיוואלן אין דער וועלט.

סאנדאנס

סונדאַנס פֿילם פֿעסטיוואַל איז דער גרעסטער זעלבשטענדיגער פילם-פֿעסטיוואַל אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן. דער פעסטיוואל קומט פאר אין די צוויי שטעט פארק סיטי און סאלט לייק סיטי, אין יוטא איין מאָל אַ יאָר אין יאנואר, אוואו עס ווערן אויפגעשפילט די בעסטע נייע פילמען, קורצע און לענגערע, און ענליכעס. צווישן א צאל פון איבער פיר טויזנט נייע פילמען, ווערט אויסגעקליבן ביילייפיג העכער 60 בעסטע פילמען, און דאס ווערט מיינסטנס געצייגט ביים טייערן פעסטיוואל. עס ווערט געשאצט, אז ווען מזאל אויסציען אלע פילמען וואס ווערן אויפגעשפילט דארט, וועט עס זיין 3000 מייל לאנג. דער פֿעסטיוואַל ערהאַלט א פאַרמעסט, צווישן ...

פילם פרעמיע

א פילם פרעמיע, איז א געשאנק פרייז, וואס מען שענקט אלץ אנדענק און צייכן, פאר יענע וואס האבן געוואונען דאס בעסטע אין די פעסטיוואלן געביטן. ווי צום ביישפיל דער בעסטער אקטיאר, דער בעסטער סצענאר שרייבער, דער בעסטע דירעקטאר, דער בעסטע פילם פראדעצירער, און דאס בעסטע פילם. עס זענען פארהאנען אזעלכע וואס זענען ווי א קליינע סקולפּטור פון א ביימל, א חיה, א מענטש, א.ד.ג. אדער ווי א סטאַטוע פון א אביעקט - אין פארשידענע פארמען און מאטריאלן. מעטאל, גלאז, א.ד.ג., וואס דער געוואונער טוט פארשטעלן מיט זיך, צום ביישפיל, א אקטיאר, מאסקע, פילם, גלאבוס, א.ד.ג. קלענערע געשאנקן, זענען אין פארם פון א דיפלאם.

                                     

ⓘ פעסטיוואלן

  • אסאך סארטן פעסטיוואלן ווי צום ביישפיל, פעסטיוואלן אוואו מען פירט זיך צו באהענגען און באצירן אלעס מיט קאלירטע טעפיכער, אדער טרונק פעסטיוואלן און אזוי
  • זענען זיי פארטריבן געווארן, די געגנט האט א יונגער אויסזען מיט פילערליי פעסטיוואלן קומען דארט פאר, ווי די שוק האיכרים ס איז דארט אין די לעצטע צען יאר געבויט
  • איז געאייגנט צו דעקן די פרישע פראגראמען אינעם פארוויילונגס טעמע, ווי פעסטיוואלן טעאטער, מאוויס, מוזיק און ביכער. אגב, די צווייט פאפולערסטע צייטונג אין
  • געווענליך ביי א פעסטיוואל. ווי א שטייגער, איינע פון די גאר גרויסע אלוועלטליכע פעסטיוואלן איז דער טא רא נטא אינטערנא ציא נא לע פ ילם - פ עסטיווא ל, ווי עס ווערן
  • איז געאייגנט צו דעקן די פרישע פראגראמען אינעם פארוויילונגס טעמע, ווי פעסטיוואלן טעאטער, מאוויס, מוזיק און ביכער. דאס ערשיינט אין ניו יארק אלס טא ג צייטונג
  • אלבאמען און אלע סארט נייע פילמען ווערן אויפגעשפילט, פאר א רייכן אוידיענץ, און עס שאצט זיך פון די רייכסטע פעסטיוואלן אין דער וועלט. SXSW פאסטיוואל וועבזייטל
  • רא טערדא ם אינטערנא ציאנאלער פילם פעסטיוואל IFFR איז פון די גאנץ גרויסע פילם פעסטיוואלן אויף דער וועלט, אוואו עס קומען זיך צוזאמען גרויסע ארטיסטן, און מאגנאטן
  • ירושלים פילם פעסטיוואל און שפעטער אין א רייע פון איבער הונדערט פופציג פעסטיוואלן איבער דער וועלט, ווי אין איידעהא, קליוולאנד, סיאטל, מינעסאטע, אריזאנע
  • שענקט אלץ אנדענק און צייכן, פאר יענע וואס האבן געוואונען דאס בעסטע אין די פעסטיוואלן געביטן. ווי צום ביישפיל דער בעסטער אקטיאר, דער בעסטער סצענאר שרייבער
  • געווארן אום 1976, און הייסט היינט דער שפיץ אין דער וועלט, צווישן די גרויסע פעסטיוואלן - די קאן פילם פעסטיוואל אין פראנקרייך, און די בערלינער אינטערנאציאנאלער