ⓘ דזשאשוע ז וויינסטיין. דזשאשואַ ז וויינסטיין איז א פילם דירעקטאר מיינסטענס אויף דאקומענטארע פילמען, פון אלע סארט שיכטן און ראסן, און האט אין ציל צוזאמברענגען אלע ..

                                     

ⓘ דזשאשוע ז וויינסטיין

דזשאשואַ ז וויינסטיין איז א פילם דירעקטאר מיינסטענס אויף דאקומענטארע פילמען, פון אלע סארט שיכטן און ראסן, און האט אין ציל צוזאמברענגען אלע סארט אידייען אונטערן באוואוסטזיין פון אנערקענונג אין איין רעכט און שפירונג.

ער רייזט ארום צווישן אלע גלויבונגען און שטרעמונגען, מיטן ציל צו דאקומענטירן די באהאלטענע קולטורן, זיי ארויסברענגען פון שאטן צום אויבערפלאך.

דערווייל האט ער באוויזן אויף א באשיידענעם פארנעם, צו דעקן א טייל פון אינדיאנער, אזיאנער, און איז אין ציל צו דאקומענטירן דאס יידישער פירונג אין אירע אידייען.

צום יאר 2017 האט ער ערצייגט א יידישער פוהל-לאנגע פילם, מנשה, וואס איז אויסגעלויבט געווארן ביי אנערקענטע פילם אינסטאנצן.