ⓘ היימלאנד. היימלאַנד איז א יודיש בוך פון בירא-בידזשאנער לידער געשריבן דורך איציק פעפער און ערשינען דורך איקאר אין ניו יארק 1944 לכבוד דער באגעגעניש פון דער עזעקו ..

                                     

ⓘ היימלאנד

היימלאַנד איז א יודיש בוך פון בירא-בידזשאנער לידער געשריבן דורך איציק פעפער און ערשינען דורך איקאר אין ניו יארק 1944 לכבוד דער באגעגעניש פון דער עזעקוטיווע פונעם איקאר מיט דער סאוועטישער דעלעגאציע, וועלכער איז באשטאנען פון שלמה מיכאלס און איציק פעפער, אין לינקאלן האטעל דעם 21סטן סעפטעמבער 1943.

די אייננאמע פון דעם בוך איז געגאנגען פאר הילף צו דער רויטער ארמיי. עס איז צאמגעשטעלט געווארן דורך יצחק אלחנן ראָנטש, דער רעדאקטאר פון ניי לעבן, חודש זשורנאל פון איקאר.

                                     

1. אינהאלט

דאס בוך אנטהאלט אכט-און-פערציג לידער אין דריי אפטיילונגען אין א ס"ה פון 125 זייטן. מארק שאגאל האט בייגעטראגן אכט צייכענונגען ווי א מתנה צו דער הילף-אקציע פאר דער רויטער ארמיי.

אויף זייט דריי איז אויך פאראן א בילד פונעם פאַרפאַסער.

די ערשטע אפטיילונג אנטהאלט איבערהויפט לידער וועלכע באזינגען ביראבידזשאן.

                                     
  • דער פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט פון היימלאנד זיכערהייט ענגליש: United States Department of Homeland Security DHS איז א קאבינעט דעפארטמענט פון דער
  • און האפט אויף משיח, און ביז דעמאלטס זענען זיי פרעמד און פארטריבן פון דעם היימלאנד לויט די ציונים איז די גלות א באגריף בלויז שייך היינט אויף חוץ לארץ אידן
  • געוועזענער יו.עס. מארין קארפס גענעראל. און איז דער פינפטער פא רייניקטע שטא טן היימלאנד זיכערהייט סעקרעטאר אונטער פרעזידענט טראמפ זינט דעם 20סטן יאנואר 2017. קעלי
  • 28סטן נאוועמבער, 1953 איז דער איצטיגער פאראייניגטע שטאטן סעקרעטאר פון היימלאנד זיכערהייט. ער איז געווען באפאר דעם א ריכטער אין די פאראיינטיגער שטאטן אפעליר
  • אמבאסאדאר איז א דיפלאמאט וואס וואוינט אין א פרעמד לאנד צו רעפרעזענטירן זיין היימלאנד געוויינלעך פירט ער אן אמבאסאדע מיט עטלעכע דיפלאמאטן. דיפלאמאטישע פארהאנדלונגען
  • קאנטער טעראריזם, ווי אויך פארברעכן, און וואנדאליזם זעט דעם הויפ ט א רטיקל היימלאנד זיכערהייט פארפיגט איבער די זיכערהייטס מאסנאמען פון דעם לופט פארקער וועלכע
  • קיעוו 1940 אין א מזלדיקע שעה, קיעוו 1941 מלחמה בא לא ן, מאסקווע 1943 היימלאנד ניו יארק 1944 רויטארמייאיש, ניו יארק תשי ד א שטײן צו א שטײן די שאטנס
  • סיסטעם פון די פאראייניגטע שטאטן און, ביז 2003 אויך פאר עטלעכע ענינים פון היימלאנד זיכערהייט און פארטיידיקונג. דער אמט אין דער פעדעראלער רעגירונג פון די פאראייניגטע
  • פין פראנקרייך, רעליגיעהזע פליטים וואס זענען גערודפ ט געווארן אין זייער היימלאנד די וואלקיל טייך לויפט דורך דעם שטעטל. איבער אכציג פראצענט זענען ווייסע
  • ענגליש: U.S. Customs and Border Protection איז אן אפטיילונג אינערהאלב די היימלאנד זיכערהייט דעפארטעמנט און איז פאראנטווארטליכט צו קאנטראלירן דעם לאנד ס מאסיווע