ⓘ דער וואונדער-אוצר פון דער יודישער שפראך. דער וואוּנדער-אוֹצָר פוּן דער יוּדישׁער שפּראַך איז א סעריע יודישע ביכער פון פאָלקסטימלעכע רעדנסאַרטן, גלייכווערטעלך או ..

                                     

ⓘ דער וואונדער-אוצר פון דער יודישער שפראך

דער וואוּנדער-אוֹצָר פוּן דער יוּדישׁער שפּראַך איז א סעריע יודישע ביכער פון פאָלקסטימלעכע רעדנסאַרטן, גלייכווערטעלך און אַנעקדאָטן געזאמלט און דערקלעהרט דורך יהודה עלזעט אין ווארשע. געזעצט אין דרוקעריי פון א. ראָם און א. י. האַלטער אין נאוואליפיע 7, און געדרוקט ביי די ברידער לעווין-עפּשטיין אין פּאַוויע 38.

                                     

1. חלקים

  • דאס דאווענען, התרע"ח. 13 קאפיטלען אין א ס"ה פון 93 זאַהטן.
  • דער מענטשלעכער קערפער, התר"פ. זיבן קאפיטלען אין א ס"ה פון 116 זאַהטן.
  • מלאכות און בעלי מלאכות, התר"פ. זיבן קאפיטלען אין א ס"ה פון 42 זאַהטן.
  • יודישע מאכלים. נאהן קאפיטלען אין צוויי אפטיילונגען, אין א ס"ה פון 122 זאַהטן.